0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Synodaliteit

Een synodale enquête over synodaliteit in de Katholieke Kerk

In 2023 zullen katholieke bisschoppen vanuit de hele wereld samenkomen in Rome voor een synode rond het thema ‘synodaliteit’. Het bevorderen van synodaliteit in de Katholieke Kerk gaat paus Franciscus zeer ter harte. Deze enquête, waartoe internationale theologieprofessoren (Tomas Halik, Peter Neuner, Anna Hennersperger, Paul M. Zulehner) samen met enkele Vlaamse professoren (Annemie Dillen, Peter De Mey) u hartelijk uitnodigen, is zelf reeds een oefening in synodaliteit. We hopen op een goede deelname. De resultaten moeten de synode informeren over de visie die hierover leeft bij het Godsvolk en hen aanmoedigen om tot moedig overleg en krachtdadige beslissingen te komen.

Ken je iemand uit uw omgeving die ook wil deelnemen, stuur dan de volgende link door:  https://survey.zulehner.org/index.php/514332?lang=nl

Deze enquête kan worden ingevuld in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. 

Dank voor uw interesse in de groei van de wereldwijde Katholieke Kerk, die blijkt uit uw deelname aan deze enquête.

In naam van ons allen, Paul M. Zulehner

(Synodaliteit/synode is afgeleid van het Griekse σύνoδος en duidt het samen-op-weg-zijn aan. In het Latijn wordt het vertaald als synodus of concilium. Vanaf de eerste eeuwen werd “synode” de aanduiding voor kerkelijke bijeenkomsten op verschillende niveaus (het bisdom, de kerkprovincie, een regio, patriarchaat of de wereldkerk). De deelnemers bespraken leerstellige, liturgische en kerkrechtelijke kwesties evenals de pastorale uitdagingen van hun tijd in het licht van het Woord van God en luisterend naar de Heilige Geest. Synodes vormen een spiritueel gebeuren dat een uitwerking heeft op het leven van de kerk.).